การเดินทางไปยังอากิอาบาระ (หรืออันที่จริงแล้วไปยังหลายๆที่ในโตเกียว) ที่สะดวกที่สุดคือ การโดยสารรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟบนดินหรือใต้ดิน รถไฟสายที่สะดวกที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวคือ สายเจอาร์ยะมะโนะเตะ (JR Yamanote) สายรถไฟชื่อดังที่วิ่งวนผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญหลายจุดในโตเกียว (เช่น ชินจุกุ ชิบุยะ ฮาราจุกุ อุเอโนะ โตเกียว อิเคะบุคุโระ เป็นต้น)

แผนที่จาก: http://akiba.or.jp/english/access/index.html

แผนที่จาก: http://akiba.or.jp/english/access/index.html


จากแผนที่จะเห็นได้ว่า รถไฟ(บนดิน) ที่เดินทางจากในโตเกียวไปที่อากิฮาบาระจะมีอยู่สองสายคือ สายเจอาร์ยะมะโนะเตะ และ สาย เจอาร์ชูโอ-โซบุ (JR Chuo-Sobu) ซึ่งทั้งสองสายสามารถนั่งมาจากชินจุกุได้ หรือถ้ามาจากสนามบินนาริตะก็สามารถนั่งรถไฟจากนาริตะมาลงที่อุเอโนะหรือโตเกียว (เช่น สายเจอาร์โซบุ Narita Line Express) แล้วนั่งสายยะมะโนะเตะต่อมาลงที่อากิฮาบาระได้ไม่ยาก ส่วนทางออกจากสถานีนั้น ให้ใช้ทางออก Akihabara Electric Town Exit เพื่อความสะดวก ออกมาแล้วก็จะเจอร้านค้าเรียงรายอยู่ทันที (ไม่เช่นนั้นออกผิดไปเจอแหล่งสำนักงานจะงงได้) ส่วนทางออกที่ใกล้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดัง Yodobashi Camera นั้น ให้ออกที่ทางออก Central Exit จะสะดวกที่สุด
แผนที่จาก: http://www.japanvisitor.com/japan-travel/japan-transport/chuo-sobu-line

แผนที่จาก: http://www.japanvisitor.com/japan-travel/japan-transport/chuo-sobu-line

การเดินทางมายังสถานีอากิฮาบาระโดยสายเจอาร์ยะมะโนะเตะ (Yamanote Line)

สถานีต้นทาง: ชินจุกุ อิเคะบุคุโระ นิปโปริ อุเอโนะ โตเกียว ชินะกะวะ ชิบุยะ ฮาราจุกุ
เนื่องจากสายนี้วิ่งเป็นวงกลม จึงสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยกับรถไฟญี่ปุ่น หมดห่วงเรื่องนั่งเลยป้ายหรือหลงออกนอกเส้นทาง เพราะยังไงจะวนกลับมาที่เดิมอยู่ดี

ถ้าขึ้นรถไฟจากสถานีชินจุกุ อิเคะบุคุโระ นิปโปริ หรืออุเอโนะ ให้ขึ้นที่ชานชาลาด้านที่รถวิ่งไปทางอิเคะบุคุโระ อุเอโนะ และโอคะชิมาจิ (หรือเรียกว่า Outbound) เนื่องจากวนใกล้กว่า (ตามแผนที่ด้านบน)
แต่ถ้าขึ้นจากสถานีฮาราจุกุ ชิบุยะ ชินะกะวะ หรือโตเกียว ให้ขึ้นที่ชานชาลาด้านที่รถวิ่งไปทางชินะกะวะ โตเกียว และคันดะ (หรือเรียกว่า Inbound)จะใกล้กว่า

ค่ารถไฟและเวลาเดินทาง:
จากชินจุกุ 170 เยน ประมาณ 29 นาที
จากอิเคะบุคุโระ 200 เยน ประมาณ 20 นาที
จากนิปโปริ 160 เยน ประมาณ 7 นาที
จากอุเอโนะ 140 เยน ประมาณ 3 นาที
จากโตเกียว 140 เยน ประมาณ 4 นาที
จากชินะกะวะ 170 เยน ประมาณ 16 นาที
จากชิบุยะ 200 เยน ประมาณ 28 นาที
จากฮาราจุกุ 170 เยน ประมาณ 30 นาที

การเดินทางมายังสถานีอากิฮาบาระโดยสายเจอาร์ชูโอ-โซบุ (JR Chuo-Sobu Line)

สถานีต้นทาง: ชินจุกุ โอฉะโนะมิสึ
สายเจอาร์ชูโอ-โซบุ (สายสีเหลือง) เป็นอีกสายหนึ่งที่ผ่านย่านอากิฮาบาระ ซึ่งถ้ามาจากชินจุกุแล้ว ขึ้นสายนี้ประหยัดเวลากว่าสายยะมะโนะเตะมาก เหมาะกับผู้ที่เริ่มคุ้นชินกับสายรถไฟต่างๆในโตเกียวบ้างแล้ว เนื่องจากมีข้อควรระวังคือ การสับสนกับสายเจอาร์ชูโอที่เป็นสายด่วน (JR Chuo-Rapid Service เป็นสายสีแดงที่แสดงในแผนที่)ซึ่งจะไม่ผ่านอากิฮาบาระ แต่อันที่จริงแล้วถ้าเผลอนั่งผิดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะสามารถลงที่สถานีโอฉะโนะมิสึ (Ochanomizu) แล้วเปลี่ยนมาขึ้นสายชูโอ-โซบุ (สายสีเหลือง) ต่อไปที่อากิฮาบาระได้ หรือในกรณีที่รู้ตัวช้าไปอีกนิด สามารถลงที่สถานีโตเกียว (Tokyo) แล้วเปลี่ยนมาขึ้นสายยะมะโนะเตะ (ชานชาลาที่รถวิ่งไปทางคันดะและอุเอโนะ)ที่ผ่านอากิฮาบาระได้

ค่ารถไฟและเวลาเดินทาง:
จากชินจุกุ 170 เยน ประมาณ 19 นาที
จากโอฉะโนะมิสึ 140 เยน ประมาณ 2 นาที