ผู้จัดทำเว็บไซต์ “อากิฮาบาระลิสต์” ประกอบไปด้วยกลุ่มคนจากนานาประเทศ ซึ่งทำงานให้กับบริษัทเว็บมาร์เก็ตติ้งที่ตั้งอยู่ ณ ย่านอากิอาบาระ โตเกียว เรามีจุดมุ่งหมายหลักในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เว็บไซต์ของเราจัดทำโดยบุคลากรซึ่งมาจากนานาประเทศในภูมิภาคและบุคลากรที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างๆที่ใช้ในภูมิภาคได้

+จุดประสงค์ของเว็บไซต์+

เว็บไซต์ “อากิฮาบาระลิสต์” มีเป้าหมายหลักในการแนะนำและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น และเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มาเยือนอากิฮาบาระเพิ่มมากขึ้น โดยการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทำความรู้จักหรือมาท่องเที่ยวที่ย่านอากิฮาบาระ อาทิ แผนที่การเดินทาง ร้านอาหาร สถานที่แนะนำ และเกร็ดความรู้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูล เว็บไซต์นี้ได้มีการจัดทำแบ่งเป็นเว็บไซต์ในหลากหลายภาษาที่ใช้สื่อสารในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภาษาไทยด้วย ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ของเราจะสามารถนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ แปลกใหม่ ครบถ้วน และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการทำความรู้จักกับย่านอากิฮาบาระของท่านผู้สนใจไม่มากก็น้อย